فیزیوتراپی آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان

فیزیوتراپی برای آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان یک برنامه ورزشی برای کودکان مبتلا به  بسیار مهم است زیرا به حفظ دامنه حرکتی مفاصل و تقویت عضلات اطراف مفاصل کمک می کند. این به حفظ و بهبود عملکرد کمک می کند و می تواند به کاهش علائم کمک کند.   آرتریت نوجوانان ایدیوپاتیک چیست؟ آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان، که …

فیزیوتراپی آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان ادامه »