فیزیوتراپی آرتروز زانو

فیزیوتراپیست ها می توانند برنامه های ورزشی موثری برای کمک به عملکرد روزمره شما در مدیریت آرتروز ایجاد کنند. برنامه های ورزشی زانو باعث تقویت عضلات ضعیف اندام تحتانی، کاهش سفتی، کاهش تورم در صورت اجرای صحیح و بهبود تناسب اندام کلی می شود. در مورد فیزیوتراپی برای آرتروز زانو این می تواند شامل کشش، …

فیزیوتراپی آرتروز زانو ادامه »