فیزیوتراپی برای درمان اوتیسم

فیزیوتراپیست‌ها باید در مداخلات درمانی/ورزشی مبتنی بر بازی شرکت کنند، جایی که می‌توانند به کودکان بیاموزند که از بدن خود مطمئن باشند و راحت باشند. · فیزیوتراپی شامل فعالیت‌ها و تمرین‌هایی است که مهارت‌های حرکتی را تقویت می‌کند و قدرت، وضعیت بدن و تعادل را بهبود می‌بخشد. به عنوان مثال، این نوع درمان با هدف …

فیزیوتراپی برای درمان اوتیسم ادامه »