فیزیوتراپی ضربه زانو

حرکت تدریجی زانو بخش اصلی درمان است. ممکن است برخی روش های گرما برای تسکین درد داده شود. تمرینات تقویتی برای عضلات چهارسر ران، همسترینگ و عضلات سرینی انجام می شود. زمانی که بیمار قادر به راه رفتن باشد، آموزش صحیح ایستادن، تعادل، انتقال وزن و راه رفتن به او داده می شود. فیزیوتراپی زانو …

فیزیوتراپی ضربه زانو ادامه »