فیزیوتراپی صافی کف پا

فیزیوتراپی پا

تمرینات فیزیوتراپی ساده ای که می توانید در خانه انجام دهید تا از شر پا درد خلاص شوید · 1. اسکوات تک پا · 2. پل با توپ · 3. پل تک پا · در مورد فیزیوتراپی برای پا فیزیوتراپی درد و تورم را تسکین می دهد و دامنه حرکت، قدرت، تعادل و ثبات را …

فیزیوتراپی پا ادامه »

فیزیوتراپی صافی کف پا

کشش های مختلفی وجود دارد که می توانید برای کمک به تسکین درد کف پای صاف انجام دهید، از جمله: پیچیدن حوله. کشش پاشنه پا. بالا بردن ساق پا. بالا بردن انگشتان پا. رول توپ تنیس/گلف. بالا بردن قوس پله. بلند کردن قوس. خوشبختانه، اگر کف پای صافی دارید، فیزیوتراپ می‌تواند تغییرات ساده‌ای در سبک …

فیزیوتراپی صافی کف پا ادامه »