فیزیوتراپی درد عضلانی

یک فیزیوتراپیست از تکنیک های عملی برای حفظ دامنه حرکتی مفصل استفاده می کند. در ابتدا تمرینات ساده دامنه حرکتی برای حفظ تحرک در ناحیه آسیب دیده انجام می شود. پس از درمان حاد آسیب مانند عصا، بریس یا مداخلات تسکین درد نیز انجام می شود. درباره فیزیوتراپی برای درد عضلانی فیزیوتراپیست ها از طریق …

فیزیوتراپی درد عضلانی ادامه »